My Self

sultan blackSultan Singh ‘Jivan’

[ DCOE, DCH, BBA, MA(psychology), MA(Sociology) ]               

              મારું નામ સુલતાન સિંહ છે ખરેખર મારે નામ કહેવાની જરૂર નથી તમે પ્રોફાઈલમાં વાંચી શકો છો અથવા વાંચ્યા બદાજ આ વાંચી રહ્યા હશો. પણ દરેક કાર્ય પાછળ કોઈક મહત્વનું હોયજ છે એમ અહી પણ છે મારું નામ મારું ફેવરેટ છે. કારણ એમાં ધર્મનિરપેક્ષતા છે અને એનાથીયે વધુ એટલે કે એ મારા જીવનના સોઉથી બેસ્ટેસ્ટ ફ્રેન્ડ અને માર્ગદર્શક એવા મારા પિતાશ્રીએ આપેલું છે.

                 હું વિચિત્ર ભણતરની હરોળમાં ફરી ચુક્યો છું કોમર્શ, કોમ્પ્યુટર અને મેનેજમેન્ટની ગલીયોમાં રખડ્યા બાદ હવે મનોવિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્રની શેરીઓમાં પ્રવેશી ચુક્યો છું અરે ચલીજ રહ્યો છુ. મારું ધ્યેય કદાચ અનિશ્ચિત છે પણ મારા સપના આભને આંબવા જેવા વિશાળ અને સાગરની ગહેરાઈને પણ પાર કરે એવા ગહેરા છે. વાંચનનો મને ખુબજ શોખ છે અને એથીયે વધુ નિરીક્ષણનો ગાંડો શોખ પણ છે કદાચ આ સૃષ્ટિની વિચિત્ર માયામાં હું એક દર્શક જેવો છું. પુસ્તક પ્રેમી પણ કહી શકો આખી દુનિયાના કરોડો પુસ્તકોમાં મારી પસંદગી પૂછવામાં આવે તો ફક્ત એક અને માત્ર એક “ શ્રીમદ ભગવત ગીતા ” એનો જવાબ હશે. મેં અઢળક વાર આ પુસ્તક વાંચ્યું છે નતો એટલે કે હું મારા હિંદુ હોવાની કે આસ્તિક હોવાની શાબીતી આપી શકું અને દુનિયા માટેતો હું નાસ્તિક છું અને કદાચ મારતે દમ તક રહેવાનોજ. મેં અઢળક વાર એ પવિત્ર બુક વાંચી હશે તેમાંથી જીવનના પાઠ શીખતો રહ્યો છું કદાચ વિચિત્ર પ્રકારે શીખ્યો છું એટલેજ હું એક વિચિત્ર વ્યક્તિ છું. મને નવું શીખવાનો શોખ છે દરેક પળમાં, દરેક પરિસ્થિતિમાં, અને અથડાતા, ભટકાતા સજીવ જીવોમાંથી પણ કઈક શીખું છુ. મિત્રતા બનાવવામાં અને નિભાવવાનો પણ શોખ ખારોજ સાધારણ રીતે મારે આવુજ હોવું પણ જોઈએ હું સૌના છું તેમ સૌ મારા પણ છેજ.

                     નાનપણથીજ લેખનની ઇચ્છાતો હતીજ પણ એ એક સળગતું સપનું મારી ઓગણીસ વર્ષ પછી સમજાયું જયારે, ગીતા વંચાઈ, પ્રેમ સમજાયો કદાચ ત્યારેજ હું મારી આત્માને ચાહી બેઠો કદાચ મને મારી જીત સાથે સબંધ જોડવામાંજ ૧૯ વર્ષ થયા અથવા વીતી ગયા. બધા બંધનો હવે ભુલાઈ ગયા મારો પ્રેમ મારામાંથીજ મને મલી ગયો. છેવટે ૨૦૧૦ થી લખવાની શરૂઆત કરી હતી સામે દુર્યોધનની વિશાળ સેના હતી પણ મારી સાથે જાણે ગીતા જ્ઞાન રૂપે કૃષ્ણ જેવો સારથી હતો અને એના સાથે ઘણું ખરું મેં કાગળ પર લખી નાખ્યું અથવા લખાઈ ગયું. ઘણું અઘરું છતાં ગજબની ઇચ્છાઓની શક્તિ વડે પૂરું થયું. હવેતો પેન હાથમાં હોય એટલે રોકાતીજ નથી એતો આ મારા વિશેના લેખ પરથીજ સમજાતું હશે કદાચ અને આજ શોખ મને અહી સુધી લાવ્યો હશે. મારા વાચકો અને બધાજ મારા મિત્ર એવા લેખકોને પણ જેમણે મને અને મારી પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું અને સારો એવો પ્રતિસાદ આપ્યો. આજે એક ઓળખાણ જે મારા જેવા નાના લખતા માણસ માટે પુરસ્કાર સ્વરૂપે મળેલી ભેટ છે. -: I’m On Social Sites :-[ ~ Facebook ~ ]

 [ ~ Twitter ~ ]  [ ~ Linked In ~ ]

 -: My Youtube Channel :- 

[ ~~~ Click here ~~~ ]

 ~ For Any further Issues or suggestion just Contact Us© All Rights Reserved At Sultan Singh [@wordpress.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s