ધ સાયકો – નવલીકા

1527178776-picsay_20180524233542101

પ્રકાર – નવલીકા
ભાષા – ગુજરાતી
પ્રકાશન – સેલ્ફ પબ્લીશ 
લેખક – સુલતાન સિંહ ‘જીવન’


‘હું પણ ક્યાં હિરોઈન છું.’
‘હા પણ કદાચ દરેક છોકરીની જેમ તને પણ કોઈ હીરોની જ તલાશ છે ને…?’
‘આઈ એમ નોટ સેયિંગ ધેટ, વોટ યુ આર ટોકિંગ.’
‘બટ ઇટ્સ મીન અ લોટ નિયતિ. ઇટ્સ રીયલી મીન અ લોટ ફોર મી…’
‘તું સમજતો જ નથી.’
‘યુ ડોન્ટ વોન્ટ ફોર ઇટ.’
‘આઈ વોન્ટ ઇટ.’
‘એક કામ કરીશ એક કોલ્ડ ડ્રીંક મંગાવી લઈએ. અને એ પીને છુટા પડી જઈએ. અને હા, હવે પછી પ્લીઝ… કોલ કરીને મને ક્યાય બોલાવતો નહિ. આ આપણી પહેલી અને છેલ્લી મુલાકાત જ સમજ.’

‘નિયતિ આઈ એમ સોરી.’
‘હવે ફરી શરુ ના થતો.’
‘સોરી યાર. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઈટ.’
‘ફરગેટ ઇટ…’
‘આઈ કાન્ટ ફરગેટ ઇટ. ઇટ્સ નોટ અ ગેમ નિયતિ ઇટ્સ નોટ અ ગેમ ફોર મી… ઓકે… આર યુ લીસ્નીંગ રાઈટ નાઉ ઓર નોટ…’ નીલે કાચના ગ્લાસને ફરસ પર પછાડી દીધો અને બોલવાનું ચાલુ રાખ્યું. ‘આઈ લવ યુ નિયતિ એન્ડ લવ ઈઝ લાઈવ ટીલ માય ડેથ.’

વધારાનું તો પાછળના પત્તાઓમાં દર્શાવાયેલું જ છે…

images

-: Available On :-

Buy Now

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.