આકૃતિ શ્યામની – લઘુ નવલકથા

1527178776-picsay

પ્રકાર – નવલકથા
ભાષા – ગુજરાતી
પ્રકાશન – આવનાર સમયમાં…
લેખક – સુલતાન સિંહ ‘જીવન’

આકૃતિ શ્યામની એ ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલી ચોથી નવલકથા છે. આકૃતિ અને શ્યામ વચ્ચે ઉદ્ભવતા સબંધો અને એના કારણે સર્જાતા પ્રસંગોના વર્તમાન તેમજ ભૂતકાળના ઓળાઓમાં જન્મ લઈને જીવતી વાર્તા છે…

જ્યાં એક તરફ શ્યામની મુક્તતા છે ત્યાં જ બીજી તરફ આકૃતિની બંધન મુક્ત ચેતના…

આ આખીયે લઘુ નવલકથા બહુ વિચિત્ર પ્રકારે સર્જન પામી છે. આ નવલકથાનું કથાબિંદુ ભલે એક જ આકૃતિને ઓળગોળ ફરતું રહ્યું હોય, પણ દિલના અંદર કિલ્લોલ કરતો, ફરતો, સરતો અને દરેક ક્ષણે મને જોતા મરતો શ્યામ પણ બહુ વિચિત્ર પ્રકારે મને મદદગાર રહ્યોં છે.

આ આખી લઘુનવલ ફેન્ટસી અને વાસ્તવિકતા બન્ને વચ્ચે સામંજસ્ય સાધવાનો સતત પ્રયત્ન કરે છે. જો કે આ પૂર્ણ સત્ય નથી, પણ છતાંય હું એ વાત પર ભાર મુકીશ કે આ વિચારોનું વંટોળ સાવ અસત્ય પણ નથી જ. જ્યારે જ્યારે મનમાં અમુક પ્રકારના વિચારોનુ સર્જન થયું. ત્યારે ત્યારે કંઇક લખાતું રહ્યું. મારો વિચાર ક્યારેય ડાયરી લખવાનો ન હતો પણ આ આખુંય લખાણ ડાયરીના પત્તાઓ મુજબ જ લખાતું રહ્યું. વારંવાર વંચાયા પછી એને નવલકથામાં ઢાળવાનો વિચાર આવ્યો. શક્ય છે આ ડાયરી ઓછી અને નવલકથા વધુ લાગે…

સબંધોમાં જકડાયેલી આકૃતિ અને સંબંધોની વાસ્તવિકતા જાણ્યા પછીના વાસ્તવિક વિશ્વમાં જીવવા ટેવાયેલા શ્યામ વચ્ચેની બે રાત્રીનો અંતરાલ જીવનના ઘણા પ્રસંગોને એકબીજના વિચારોમાં ટળવાળતા ભૂતકાળ દ્વારા કથાવસ્તુમાં રજૂ થયા છે. જ્યાં વાસ્તવિક જીવન અને સામાજિક તેમજ રિતભાતોમાં વહેચાયેલું જીવન કયા પ્રકારે જીવનના મહત્વના નિર્ણયોમાં અસર કરે છે તેની પ્રતીતિ આ નવલકથાના પાને પાને જોવા મળે છે.

વધારાનું તો પાછળના પત્તાઓમાં દર્શાવાયેલું જ છે…

images

-: Available On :-

Buy Now

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.