શેર-ઓ-શાયરી (સપ્ટેમ્બર)

શેર – ઓ – શાયરી
___________________________________________

આજ ફરી એ સ્ત્રીએ લાજ-શરમને નેવે મૂકી પ્રેમનો ઇઝહાર કર્યો છે,
નક્કી કોઈક પુરુષ આજે પણ પતિ બનવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો હશે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ )
___________________________________________

મારા શબ્દોનો આ પ્રવાહ પણ એક રીતે,
તારા જ પ્રત્યેના પ્રેમની મૌન સાબિતી છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ )
___________________________________________

વિચારો, સમાજ અને ધર્મની દોરડી તો જો,
જશોદા બાંધવા મથે છે, ને દોરી ટૂંકી પડે છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ )
___________________________________________

એની યાદોને કહો ને પાછળના બારણેથી આવે,
આગળ બારણે હજુ એને ભૂલવાની જીદ ઉભી છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ )
_________________________________________

તારી ભૂલોને બસ એટલા માટે હું માફ કરતો આવ્યો છું,
કારણ તને ચાહવાની મારી ભૂલને યાદ કરતો આવ્યો છું,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૩૩ pm, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ )
_________________________________________

એનો પ્રેમ પણ વરસાદ જેવો હતો કદાચ સાહેબ,
આગાહીઓ અનરાધાર વર્ષાની છાંટા ખૂબ ઓછા,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ )
_________________________________________

પ્રેમ બનીને એ અનરાધાર વર્ષી તો ખરા,
પણ સામે જમીન સદીઓની તરસી હતી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ )
_________________________________________

તને આજ સુધી પણ યાદ આવે છે ને જે મારી,
એટલી જ ક્ષમતા હતી તને ચાહવાની મારામાં,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ )

_________________________________________

ભલે કોઈને ન ગમતી તારી વાત,
તું બિંદાસ પણે બોલી જા,
આ દુનિયા આખી બંધ દરવાજો,
તું દિલના દ્વારો ખોલી જા,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૯:૧૪ am, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ )
_________________________________________

ધ્યાન આખા ટોળાનું વિચલિત હતું મારા પગરખાં જોઈને,
માં મને માફ કરજે, તારામાં ધ્યાન એટલે ન પરોવી શક્યો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
(૧૦:૨૬, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ )
_________________________________________

कोन कहता है कि हमने भुला दिया है,
मर्ज है इसी भ्रम ने उन्हें रुला दिया है,

~ सुलतान सिंह ‘जीवन’
( २:४६, २१/०९/२०१७)
_________________________________________

હું કઈ બેવફા નથી થયો આ લાગણીઓના પ્રવાહ સામે,
બસ જવાનું ઓછું એટલે કર્યું, કે તારું ત્યાં આગમન નથી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૩૪, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ )
_________________________________________

દરેક મંદિર અને મસ્જિદની દિવારો પર ધ્યાનથી જોયું છે,
ક્યાંય કોઈ ખાતરીના સર્ટિફિકેટ લગાડેલા મેં જોયા નથી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૯:૧૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ )
_________________________________________

में न ही वो वक्त भुला हु, जब तुमने हमारे प्रेमकी कामना की थी,
लेकिन मुझे वो कर्तव्य भी याद है, जिसका फर्ज मुझे निभाना है,

~ सुलतान सिंह ‘जीवन’
( ३० सितंबर २०१७ )
_________________________________________

ભૂલવાનું દર્દ હોય છે, આનંદ નહીં,
યાદોમાં પ્રેમ હોય છે, વિરહ નહીં,
દુનિયા અને સમાજ નથી જાણતો,
એમાં માણસ હોય છે, ઈશ્વર નહીં,

~ સુલતાન સિંહ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s