સરદાર તો સરદાર હતા… 

પટેલોને આંદોલનોથી બીજાને ફાયદો થાય ન થાય એક વ્યક્તિને માર્યા પછી પણ ફાયદો થાય છે…

એ કોણ… એ જ પ્રશ્ન ને..?

તો એ છે સરદાર પટેલ… પરીદારો પણ વર્ષોથી આ જ હતા… પટેલ પણ આ જ હતા અને સરદાર પોતે પણ…

પણ સાલું જ્યારથી આ આંદોલન શરૂ થયું છે… વર્ષોથી કબૂતરની છી અને ધૂળની પરતોથી ખરડાયેલી રહેતી સરદાર પ્રતિમાઓ હવે ઉજળી અને ચકચકતી ફુલહાર વાળી સ્વચ્છ જોવા મળે છે…

પણ એનું કારણ જાણો છો…??

ના કઇ આ સરદાર પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, કે ન આ સ્વચ્છતા પ્રત્યેની સભાનતા… આ માત્ર અને માત્ર રાજનૈતિક રમત છે… બાકી પ્રેમ કે સ્વચ્છતાની સભાનતા માટે કોઈ પક્ષની કે આંદોલનની જરૂર નથી…

આ તો શું… આંદોલન કરવા એક નામ જોઈએ અને કોઈક સ્થળ… એટલે સરદારનું નામ અને એમની પ્રતિમા આસપાસ વીંટળાઈ પોતાની બુદ્ધિનું પ્રદર્શન થાય છે…

મને આનંદ છે આવા દિવસો જોવા સરદાર પટેલ જેવો લોખંડી પુરુષ આપણી વચ્ચે હજાર નથી કદાચ એ પણ આ દુઃખ ન સહી શકત. જે રમતો એમના નામે રમાય છે. જે વ્યક્તિ આજીવન હિન્દુસ્તાનની અખંડિતતા માટે લડતો રહ્યો એના જ વંશજોએ દેશ વહેંચવાની સ્થિતિ સર્જી છે…

#સરદાર તો સરદાર હતા અત્યારના પટેલો કે પાટીદારો એમના નખ ને સ્પર્શવાની પણ લાયકાત નથી ધરાવતા એ સાબિતી એ લોકો ખૂબ સરસ રીતે આપી રહ્યા છે…

~ સુલતાનના વિચારે….

કોઈની લાગણીઓ દુભાય તો માફ કરશો બાકી જે અનુભવ્યું એ જ લખ્યું…

#sardar #debate #sultan #thoughts #vichar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s