વલોણું વિચારોનું…

એ મને વારંવાર કહેતી રહેતી હતી,
બસ એટલું જ કે,
શા માટે… અખર શા માટે,
તું જે કાંઈ પણ લખે એ મારા વિશે,
અથવા…
ક્યાંક ને ક્યાંક મારા ઉપર જ આધારિત હોય છે…
ત્યારે એને મેં માત્ર એટલું જ કહ્યું હતું,
કે… કદાચ હું અને તું ભલે ન રહીએ…
પણ મારા શબ્દોમાં,
સંવેદનોમાં…
અને લખાણમાં…
તું હંમેશને માટે જીવતી રહીશ…
એ જ નિખાલસતા પૂર્ણ મારી જીવન જ્યોત,
મારી પ્રેમની તૃષ્ણાઓને,
લિપ્ત કરનારી,
મારી પ્રિય પાત્ર તરીકે…
તું મારા શબ્દોના આયુષ્ય જેટલું,
આયુષ્ય ભોગવીશ,
અને મારા શબ્દોની અમરતા સાથે કદાચ,
તું પણ ભવિષ્યમાં અમરતા પામીશ…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૭:૧૫, ૧૧ જુલાઈ ૨૦૧૭ )

થોડુંક મનમાં વલોવાતું કવત્વ વગરનું શબ્દોનું સામુહિક સ્વરૂપ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s