૨૮૪. વરસાદ મહેસાણામાં…


કેટલાય દિવસથી તરસ્યો છે વરસાદ મહેસાણામાં,
મન ભરીને આજ વરસ્યો છે વરસાદ મહેસાણામાં,

એવું નથી પ્રેમની મૌસમ ખીલી શકી ન હતી અહીં,
વિયોગની વેળાએ વરસ્યો છે વરસાદ મહેસાણામાં,

સૂકું હતું ખારી નદીનું તળિયું, ને સૂકું નીલકંઠ તળાવ,
સૂકું ગળું ભીંજવવા વરસ્યો છે વરસાદ મહેસાણામાં,

વિચારમાં હતી પ્રજા, આ ગરમીના વધતા બફરામાં,
ઉમંગ વેળાઓ કાજે વરસ્યો છે વરસાદ મહેસાણામાં,

ધોધમાર વરસવાની અગાહીઓ ના બંધનો તોડીને,
સાવ ઝરમર ઝરમર વરસ્યો છે વરસાદ મહેસાણામાં,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૫:૦૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭ )
–––––––––––––––––––––––––––
© Poem No. 284
Language – Gujrati
–––––––––––––––––––––––––––

Advertisements