રાજ કરો…

૨૮૧. રાજ કરો..
–––––––––––––––––––––––––––
સુખી પ્રયત્નોથી આજ કરો,
પછી દુનિયા પર રાજ કરો,

સમ્માનજનક કામ કરીને,
પછી જ ખુદ પર નાજ કરો,

સફળતાનાં ઊંચા સપના,
કંઇક પહેલા કામકાજ કરો,

ધરમના નામે દોટ મૂકી છે,
પહેલા અટકી, નમાજ કરો,

ઈશ્વર અલ્લાનાં ભેદ ભૂલી,
માણસાઈને સરતાજ કરો,

લોકહિત અંગે ધ્યાન ધરી,
બની નીડર તમેં રાજ કરો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૪:૩૭ સાંજે, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭ )
–––––––––––––––––––––––––––
© Poem No. 281
Language – Gujrati
–––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s