ક્યો કંઇક..

૨૭૯. ક્યો કંઇક…
–––––––––––––––––––––––––––
એલા કોઈ તો કયો કંઇક,
એને નહીં યાર,
પેલા દ્વારિકનાથ,
પેલા ઉપરવાળાને,
હા, હા, ઇજ તો વળી,
જેને તું દોસ્ત હજારો નામે ઓળખે છે,
હિન્દુમાં ભગવાન રામ,
ઇસ્લામમાં એ અલ્લાહ છે,
અને વળી ક્રિશ્ચિયનમાં જીજસ ક્રિસ્ટ,
પણ મૂળ તો છે, એક જ ને…?
છતાંય કેમ આટલા વિચારમાં છો,
એ ભાઈ,
એલા કોઈ તો કયો કંઇક,
એને, શુ એને દેખાયું નઈ હોય,
આ દિલમાં પડેલા લીસોટાનું દર્દ,
આ છાતીના પોલાણમાં પડેલી વેદનાં,
અને આંખોમાં આંતરડા વલોવાઈને,
સતત નીતરતી અકથ્ય કરુણતા,
અને સંવેદનાને ટુંપો દેતી વ્યથા…
એણે વિચાર્યા વગર જ અણધાર્યા,
એ ઈશ્વરને છીનવી લીધો ને મારાથી,
જેની આંગળીઓ ઝાલીને પગલાં પડેલા,
નાની નાની પગલીઓ પાડી ચાલ્યો,
ત્યારે કેવો હરખાયો હતો એ પીર,
એની આંખોમાં જે ટીપા બાઝ્યા હતાને…?
એ મારી સફળતાની ખુશી હતી..
પણ હવે… હવે એ નથી રહ્યા…
પિતા કહું કે ઈશ્વર…
સાક્ષાત પરમેશ્વર…
મારા માટે તો એકમાત્ર પરમ તત્વ હતા,
જે આજે નથી રહ્યા…
પણ એ તો ન જ સમજ્યો ને,
કોઈ કહેનાર પણ નથી ને…? એટલે…?
એટલે જ આવું અણધાર્યું થાય છે,
પણ હવે નહીં થાય,
એલા કોઈ તો ક્યો કંઇક…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૨૧, ૦૭ જૂન ૨૦૧૭ )
–––––––––––––––––––––––––––
© Poem No. 279
Language – Gujrati
–––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s