કુછ લમહે…

શેર – ઓ – શાયરી
———————————————–

હવે ક્યાં દિલમાં કોઈ દર્દ થાય છે,
યાદો જ જાણે હવે હમદર્દ થાય છે,

ગુનો નથી આંખોનો, એ વહ્યા કરે,
લાગણી પણ સાવ બેદર્દ થાય છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭ )

———————————————–

તારી યાદમાં કંઇક લખાય છે,
પાનું પાછું એમ જ ભૂંસાય છે,

જરૂરી ક્યાં છે તને યાદ કરવું,
છતાં વિચારોમાં તું વર્તાય છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૦ જૂન ૨૦૧૭ )

———————————————–

પાનખરની ૠતુ પણ બહુ સુહાની છે,
બસ દર્દતો તૂટેલા પાનની કહાની છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૧ જૂન ૨૦૧૭ )

———————————————–

ખૂણામાં પડેલ કલમને જેમ કવિ યાદ આવે છે,
એમ જ, બમોસણા વાળાને રવિ યાદ આવે છે,

એવું ક્યાં છે ફક્ત હસમુખો હતો એટલે છે યાદો,
એનાજ મુખે નીકળેલ વાત નવી યાદ આવે છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૮:૩૮ રાત્રે, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s