કડવા સચ ( વિચારવૃંદ – ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ )

કડવા સચ…

ઇસ્લામ વાલે કહેતે હે અલ્લાહ હે, ખુદા હે યે હે વો હે… પર ક્યાં કિસીને દેખા હે…??

જવાબ – નહીં

હિન્દૂ ધર્મ વાલે કહેતે હે કૃષ્ણ હે, રામ હે, હનુમાન હે, યે હે વો હે… પર ક્યાં કિસીને દેખા હે…??

જવાબ – નહીં

ક્રિશ્ચિયન કહેતે હે જીજસ ને યે કહા, વો કહા, યુ કહા, પર ક્યાં કિસીને સુના/દેખા હે…??

જવાબ – નહિ

હર જાતી, પ્રજાતિ ધર્મકાં યહી હાલ હે…

લેકિન

ગીતા, કુરાન, બાઇબલ સબને કહા કી હર ઈંશાન મેં વો પરમ તત્વ હે જીસકી એક ઇન્સાન હંમેશા કામના કરતા હે… ઇન્શાનિયાત, દયા ભાવ, ક્ષમા, પ્રેમ…
પર લેકિન ક્યાં કોઈ સમજા..

જવાબ – નહીં

આગે કે તીન સવાલ જરૂર છોડ દો, ચાહે વિરોધ કરો, ધર્મકી ધજાએ પકડ લો, ભલે કુછભી કર લો, લેકિન આખરી સવાલ પર ગૌર જરૂર કરના…

શાયદ ખુદા, અલ્લાહ, જીજસ, ગોડ, વહેંગુરુ, કૃષ્ણ, શિવ, રામ સબ ઇન્શાનો મેં હી મીલ જાયે… 🙂

#સુલતાન
#ધર્મ #વિચાર #સોચ
#વિચારવૃંદ
#એપ્રિલ_16_2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s