જીઓ સોંગ (આઈઈઈઈઈ જ્યો…)

જીઓ સોંગ (આઈઈઈઈઈ જ્યો…)

એક હાથ ઉદ્યોગ ને બીજે હાથ મોલ,
મુઠ્ઠીમાં દુનિયાને છે, કરવાનો ગોલ,
આયા મુકેશ દાદા હોભળજો બોલ… રે બોલ…

કોલ મફત અને નેટના પચાસ
લેવાના રોકડા

ડોક્યુમેન્ટનું ઑય ચલણ નહિ, અંગુઠાથી ઓળખોણ,
લોબી સ લાઇન, એટલે તો ફાઈન, રાખ્યા સ સ્કિમોના થોકડા… થોકડા…
ચેટલાય કોમ, ભલે વારંવાર, આપું કરીને મફતના પ્લાન મોકળા,

આયુ જીઓ… ફાવ્યું જીઓ…
આયુ જીઓ… ફાવ્યું જીઓ…

નહિ હાલે હવ ટણી, પ્રાઈમ જોઈશે હવે, ગમે તેવો તું હોય કંજુસનો દીકરો,
મફતમાં વાપરવું નહીં, ડાઉનલોડ કરવું નહીં, નઈ તો પછી વાઇફાઇ પાછળ જ ભટકો,
એવાય ઘણા પઠ્ઠા છે, જેનામાં મફતનું ભૂત સવાર છે,
સાત મહિના મફત વાપર્યું, હવે કમાવું પણ મારે ફરજિયાત છે,
મારે મફતીઓને શીખવવી એટલી જ વાત છે,

આયુ જીઓ… ફાવ્યું જીઓ…
આયુ જીઓ… ફાવ્યું જીઓ…

પ્રાઇમમાં યુઝ કરો, ઓનલાઈન મોઝ કરો, મોકમાં ચોકકો ને જોડાઈ કરો જલસો,
મફતમાં શોધવું નહીં, હોટસ્પોટ માંગવું નહીં, નહીં તો પસી ગોમ આખું કહેશે મફતીઓ,
એવી હું આલુ સલાહ, મફતીયા નેટ માટે હારું જીઓ પ્રાઈમ છે,
ગમે ત્યાં, ડાઉનલોડ કરવા, નેટની સ્પીડ જુઓ કેવી સડસડાટ છે,
આવી કેટલીયે મઝા ગોડા મારા જ સાથ છે

આયુ જીઓ… ફાવ્યું જીઓ…
આયુ જીઓ… ફાવ્યું જીઓ…

~ સુલતાન સિંહ
( ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )

( શબ્દો સિવાય આપણું કાંઈ નાઈ આમ, ઓરીજનલ લિરીક્સ અને રિધમ બાઠાવેલું છે…)

મેઈન સોંગ લિરીક્સ – આઈ જ્યો
ફિલ્મ – કરશનદાસ પે એન્ડ યુઝ (અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ)
( સોરી પણ ગીતના લેખક અને મ્યુઝિક વિશે નથી જાણતો કાઈ…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s