બેફામ પ્રેમ…

૨૭૧. બેફામ પ્રેમ…
――――――――――――――――――
પ્રેમ તો અમે પણ બેફામ કર્યો હતો,
સાગરમાં એટલે બિંદાસ તર્યો હતો,

ડૂબકી મારી, મેં પણ પ્રેમ સાગરમાં,
અંગ અંગ હું આનંદથી નિતર્યો હતો,

દિલનો સોદો કર્યો એણે મારી સાથે,
મેં પણ જીવ એટલે જ તો ધર્યો હતો,

ફસાવી મને પ્રેમના માયાજાળમાં,
આયોજન બદ્ધ બેખૌફ વેતર્યો હતો,

કદાચ પ્રેમનો પણ કોઈ કિનારો હશે,
અજાણતા રહી, હું ત્યાં જ સર્યો હતો,

પ્રેમના આહેસાસમાં થઈને પાગલ,
જાણે હું સ્વર્ગના ચારેકોર ફર્યો હતો,

ખુદા તું પણ રમ્યો લાગણીઓ સાથે,
શુ કામ પ્રેમ, અધૂરો જ ચીતર્યા હતો,

દિલની દુનિયામાં ઝુમી ઉઠ્યો હજુ,
દર્દનાક રીતે દિલ તૂટ્યું ને મર્યો હતો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૩૫ રાત્રી, ૦૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )
――――――――――――――――――
© Poem No. 371
Language – Gujrati
――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s