આવને વાલા…

૩૬૭. આવને વાલા…
―――――――――――――――――――――――――――
આ નાનકડી મારી અરજ છે સ્વીકારને વાલા,
મળવા મને આ બંધનો પણ ધિક્કારને વાલા,

ઘણા થયા છે દિવસો અળગા આપણ બેઉને,
પ્રેમ અને સમય હતો પહેલા ચિક્કારને વાલા,

હવે તો ખુશ રહું છું, તારી યાદોમાં રહીને પણ,
ક્યારેક સપનામાં પણ મળવા આવને વાલા,

બધું સાવ ભુલાઈ ગયું ખુશીઓનું જંતરમંતર,
એકવાર ફરી આવી મને તું સમજાવને વાલા,

જો ને કેવા ખયાલી ચહેરાઓ દેખાય છે હવે,
આજે તું જ કોઈ સાચો ચહેરો બતાવને વાલા,

લાગણી અને યાદોની વ્યથા વધતી રહી છે,
ક્ષણભર માટે તો આવી ગળે લગાવને વાલા,

હરપળ મારાથી છુપાતું રહેવું બહુ થયું તારું,
સામે આવ, કાં તારી માયા ભુલાવને વાલા,

વૃંદાવન, મથુરા અને દ્વારકા બસ આધાર છે,
મારા દિલના આંગણે મોરલી વગાડને વાલા,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૭:૫૦ રાત્રી, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 367
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s