Funzone – Media Masti   -line pe raho

આ યોગીના ઘર આગળ કેટલી ચેનલ વાળાએ બિનકાયદેસર તંબુ નાખ્યા છે…

.

.

.

.

.

.

.

મારુ બેટુ સારું છે કે મુખ્યમંત્રી આવાસ પાંચ કાલિદાસ માર્ગમાં એમને ઘુસવા દેવામાં નથી આવતા બાકી હાલ કઈક આવા હોય ટીવી ન્યુજના…


ન્યુઝ ફ્લેશ…


(૧)

અબ તક કી સબસે બડી ખબર યે આ રહી હે કી તીન દિન સે યોગી જી ને મીરચી નહિ ખાઈ હે. રોજ ખાને કે ટેબલ પર આઈ મીરચી એસે હી વાપીસ ચલી જાતી હે. કોઈ નહિ જનતા આખીર એસા ક્યાં હુઆ જીસસે યોગીજી મીરચી નહીં ખા રહે હે. જાનને કે લિયે દેખીયે હમારા એક્સ્કલુઝીવ શો ‘યોગી ઓર મીરચી’ સામ ૬ બજે હોગા બડા ખુલાસા…


યોગી કે ઘરસે સીધા પ્રસારણ… 

પરમદિવસ તક ન્યુઝ… 

કેમેરામેન બબલુ કે સાથ બાબલી.


(૨)

અભી અભી હમારે લખનૌ સંવાદદાતાને બતાયા કી યાહાકે મંત્રીમંડલ મેં બાત કરને એ બાત ખુલકર સામને આઈ હે કી યોગીજી કો દો દિનસે હાજમાકી તકલીફ હોને કી આશંકા જતાઈ ગઈ હે.


જી સંજુબાબા આપ લાઈન પર રહીએ ઓર આગેકી બાત બતાતે રહીએ. અભી હમ રુકતે હે એક બ્રેક કે લિયે ઓર આગે હેમ દેખેંગે કી આખીર ઇસ બાતકે પીછે ક્યાં સચ હે.


કીપ વોચિંગ ધન્યતા ન્યુઝ. સબસે તેઝ તરાર ન્યુઝ ચેનલ…


(૩)

હમારા ચેનલ – બકવાસ ન્યુઝ… આઈ મીન બનવાસ ન્યુઝ…

આજ કા હમારા શો હે… 

કોન હે વો આદમી…


કઇ દીનો સે આપકો જીસ ચહેરે કી તલાશ હે વો ચહેરા આજ સિર્ફ હમ આપકો દિખાયેંગે..


ધ્યાનસે દેખીયે ઇસ કાલે સાયે કો…

ક્યાં હો શકતા હે કુરસીકે પીછે કા રાજ…

કોન બનેગા નયા સીએમ…


આખીર કયો રાજપા પાર્ટી તાનાવમે હે..


ક્યાં નેતાજી ઘરસે ભાગકર આયે હે..

યા બોતલ ચુરા કે ભાગે હે..

લંગોટ પહેનને વાલે સુશીલ આજ હમારે સામને જીન્સ પહેનકર કરેંગે ખુલાસા…


જી શુસીલ બતાઈએ… ક્યાં બાત હુઈ કેવીનેટ મેં…


જી ભેજાનાથ સુનને કો યે મીલ રહા હે કી યોગી કો નયા સી એમ ઘોષિત કિયે હુએ ૭ દિન હો ચુકે હે ફિર ભી હમારા ચેનલ બકવાસ કિયે જા રહા હે…


દેખીયે ક્યાં હે હમારે વ્યુઅર્સ કે જવાબ…


એક – બાહોતહીં ઘટિયા ચેનલવા હે. બતાયે રહે થે કલ કી ખુજલીવાલ ફ્રાંશ કે DGP બને હે. ઝબકી ન્યુઝ થા ઉન્હેં સિલ્લી કે DGP ને બહોત મારા થા.


દૂસરા – જલ્દી હી નોટંકી બંધ કરો…


જી જી શુસીલ એક બ્રેક કે લિયે રુકના હોગા… ટેબ તક દેખતે રહીયે બકવાસ ન્યુઝ… ઓહ આઈ મીન બનવાસ ન્યુઝ…(૪)

હેલ્લો દોસ્તો મેં હું લ્યુપિલ વેનોસ્કિલ ઓર આપ દેખ રહે હે ફાલતુ ન્યુઝ.. ઓહ આઈ મીન ફાઈલાતુંન ટેક ન્યુઝ.


હમારે સાથ મોજુદ હે રાજપા સે યોગી ભૈરવનાથ

વિકોજી પાર્ટી કે કાર્યકર્તા ધીરંધર બાંકીજા

ભુલૈયા પાર્ટી સે દંગાપ્રસાદ ભાઈલું

ઓર નિલાધર્મી સમુદાય સે વાળી જાહિદ્દીડ્ડુન બુર્જ ખાલીફા… અચ્છા આપ સબકા ફાઈલાતુંન ન્યૂઝ મેં યહાં સ્વાગત હે.. મેરી ઓર સે જય આશારામ ઓર જય રાધે માં…


અચ્છા તો ભેરવનાથ જી આપ બતાઈએ કી આખીર યોગી જી દો દિનસે મીરચી કયો નહિ ખા રહે હે…? ક્યાં ઉન્હેં કબ્ઝ હે…?


જવાબ – દેખીયે અફલાતૂન ન્યુઝ વાલી સાહિબા વૈસન તો યે હમારા મસલા હે નાહીં. હમ અભી અભી ગજાનંદ મંદિર સે ભાગકર આયે હે… મીરચી હમે ભી તીખી લાગત હે…


જી જી – મેં આપકો બતા દુ કી હમારે ચેનલકા નામ ફાઈલાતુંન હે. આપ ફાલતુ બકવાસ ન કરે…


જવાબ – ઓકે જો કોઈ ભી હે.. હમને સુના રહે કી મંત્રી જી ભજીયા વજીયા ખાયે હોંગે તો એકાદ મિર્ચ તીખી આઈ હોગી શાયદ યહી વજાહ હો શક્તી હે… ઈસમે આપકો કા ફર્ક પડતા હે…


જી હમારા ફર્જ હે દુનિયાકો આઈના દિખાના…


જવાબ – તો કા હમારા નંગા નાચ ભી દિખાયોગી… બડી બેશરમ ઓરત હે ટીઆરપી કી ખાતીર BF કો બેનકાબ કર શકતી હે…


જી જી યોગી જી આપકા બહોત બહોત શુક્રિયા અબ આપ દફા હો શકતે હે. આઈ મીન હમ દુસરો કી રાય ભી જાનેગે.


અચ્છા તો બાંકીજા જી આપ બતાઈએ કી આખીર…


બાંકીજા – જી બાત કુછ ઐસા હે કી… વો… વો હમ…


ભૈરવનાથ – દેખીયે યોગીજી કે આપસી મામલો મેં આપ ના બોલે તો અચ્છા હે. કૃપયા મુહ પે ફેવિકોલ મરીન લગા લે..


ખાલીફા – અરે ચટણી જાદા હોને એ કબ્ઝ રહેતી હોગી ઓર ક્યાં…


બાંકીઝા – જી વેનોસ્કિલ જી મેં એ ભી કહેના ચાહુંગા કી અગર ભેરવનાથજી સહી કહે રહે હે તો સીએમ સાહબ કો અકેલે અકેલે મૂંનું કે વહાસે ભજીયે નહીં ખાને ચાહીએ થે.


ભૈરવનાથ – એ આપકા મસાલા નહીં જે બાંકીજા જી, યોગી જી સંપૂર્ણ બહુમત સે જિતકાર આયે હે ઓર વો કુછ ભી ખા શકતે હે. હમને તો આપકે રેડલાઈટ વાલે મસ્લે કો નહીં ઉછાળા…


જી જી આપ બાટા શકતે હે ભેરવનાથ જી…


ચૂપ કર બેશરમ ઐસન બાત નહીં કરે શકતે યહાં..


દંગાપ્રસાદ – ઐસન નહીં ચાલેગા રે યુપીયા મેં, કોઈ બીના બતાયે ભજીયે નહીં ખા શકતા હે. એ લોકતાંત્રિક દેશ હે ઓર હમ યહાં કે પબ્લિક હું હમ સીએમ સે જરૂર પૂછ શકતા હું કઈ અકેલે અકેલે ભજીયા કૈસન ખા લિયે. 


બાંકીજા – જી દંગાપ્રસાદ સહી કહે રહે હો…


ખલિફા – હમારે લોગ કાંદા નહીં ખા પ રહે હે ઓર યોગીજી ભજીયા..!!

 

દંગાપ્રસાદ – યે તો શુક્રિયા ઈન અફલાતૂન વાલો કા વરના રોજ ઇ પાર્ટી વાલે ભજીયા ખાતે ઓર હમ… સચ બતાએ વેનોસ્કિલ જી…


ન્યુઝ રેડર – જી જી બતાઈએ…


દંગાપ્રસાદ – હમ અભી અભી પાસવાળી દુકાન સે સમોસે માંગને જા હી રહે થે તભી આપકે લોગો ને યહાં બુલા લિયા…


ખલિફા – ઓર જી મેં…

ભૈરવ નાથ – મેરી બાત સુનો…


ન્યુઝ રીડર – મુજે મઝબુરન આપકો રોકના પડેગા ક્યોકી વક્ત હો ચલા હે એક બ્રેકકા… તો દોસ્તો આપને દેખા કી યોગીકે દો દિનસે મીરચી ન ખાને કી વજહ… ચુપકે સે ભજીયે ઓર કચોરી ખાના… એ કેસા રાજતંત્ર હે ઈનકા…..


મિલતે હે બ્રેકકે બાદ… :p


~ સુલતાન સિંહ 

( ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૭ )


વધુ લખવાનો ટાઈમ નથી… 🙂 


#ફન #મસ્તી #કટાક્ષ #સુલતાન #યુપી #મીડિયા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s