એક કહાની…

૩૬૬. એક કહાની…
―――――――――――――――――――――――――――
આંબલી થી ખરેલા પાનની કહાની છે,
વાત તો પ્રેમની, એથી પણ સુહાની છે,

મયખાનાની આ અસરો નથી જરાય,
આખોમાં પડઘાતી કશીશ નશાની છે,

તૂટીને આમ ખરી જવું એજ પ્રેમ નથી,
આતો પ્રેમના નામે થતી જાનહાની છે,

બદનામ થયાની વાતો ખૂબ મળી છે,
પણ બદનામી હાર નહી માનહાની છે,

તારું દિલ કોઈ સામાન્ય શહેર જ નથી,
મારા પ્રેમના દેશમાં મૂળ રાજધાની છે,

અહીં ક્યાં સીએમ પીએમની સત્તાઓ,
આ દુનિયામાં, હું રાજા તું મહારાની છે,

હોઠનો સ્પર્શ કઈ જેવીતેવી વાત નથી,
આનંદી અહેસાસ અને નશો રૂહાની છે,

આ દાસ્તાન કોઈ ખાસ યાદ નહીં રાખે,
ભાવી બસ આ જીવન અને જુબાની છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૭:૩૪ સાંજે, ૮-૨૯/૦૩/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 366
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s