તમે તો તમે છો… (૨)

૩૫૮. તમે તો તમે છો… (૨)
―――――――――――――――――――――――――――
વોટ્સએપમાં સ્ટેટ્સ મુકાવો, તમે તો તમે છો,
છતાં મેસેન્જર ઈંસ્ટોલ કરવો, તમે તો તમે છો,

લાઈક કરીને કમેન્ટ કરું છું તારી એફબી પોસ્ટ,
કહીને પાછું શેર પણ કરાવો, તમે તો તમે છો,

રોજના ઢગલા ફોરવર્ડ મેસેજ મળ્યા કરે મને,
માર્કેટમાં નયાના ટેગ લગાવો, તમે તો તમે છો,

હાઇક, વીચેટ અને લાઇનતો બધી ઠીક વાત,
જીઓ ચેટના નખરા કરાવો, તમે તો તમે છો,

સ્પેસ ક્યાં રહી ઈંસ્ટાગ્રામ ઈંસ્ટોલ કરવાની,
જી°મેઈલ અનિંસ્ટોલ કરાવો, તમે તો તમે છો,

વોટ્સએપ, મેસેન્જર કે સ્કાઇપ તો આવડે છે,
તમે બિગો લાઈવ વપરાવો, તમે તો તમે છો,

કંટાળી ગયો છું, હું આ સ્ક્રીન લોક સિસ્ટમથી,
પેટર્ન લોકનું સેટિંગ કરાવો, તમે તો તમે છો,

સેલ્ફીઓમાં ફેસ બદલાવો, તમે તો તમે છો,
પાછા મને પણ મોકલાવો, તમે તો તમે છો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૩:૨૭ બપોરે, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 358
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s