હું અને તું…

૩૫૭. હું અને તું…
―――――――――――――――――――――――――――
હું અને તું,
આ સવાલ અને જવાબોમાં,
ઉલજાયેલા રહી,
ક્યારેક તો લાગે છે,
દુશ્મન બનેલો,
આ સંસાર કાઈ દેખાય છે,
એટલો મજબૂત તો નથી,
કે જે,
તારા મનથી તું,
અને મારા મનથી,
હું ને
જડમુળથી મિટાવી શકે,
કદાચ મોડું થયું છે,
પણ હા…
સમજાયું છે હવે મને,
દુશ્મન અહીં પર ખરેખર,
દુનિયા નહીં
હા સાચેજ દુનિયા નહીં,
પણ આ જ તર્ક છે,
જ્યાં અસ્તિત્વ ધરાવતું,
તું ને હું નું રાજકારણ છે,
તું અને હું,
શુ મળશે આ બે શબ્દોથી,
અહમ જ ને..?
તો ચલ આજે તો,
આ રાજકારણને જ મિટાવીયે,
તું અને હું ન રહીને,
હવે,
આપણે થઇ જઈએ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૨૯ રાત્રી, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 357
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s