પવન બનીને…

૩૫૪. પવન બનીને…
―――――――――――――――――――――――――――
પવન બનીને હોઠેથી સરી જાવુ છે,
મારે વાંસડો નથી રહેવું બનીને,
કાનાની મધુરી મોરલી થાવું છે,
પવન બનીને…

પંક્તિના બંધનોમાં ક્યાં બંધાવું છે,
બસ શબ્દો બની રાધાના મુખે,
શ્યામનું મધુરું ગીત બનીને ગાવું છે,
પવન બનીને…

નફરત, આક્રોશ ને દ્વેષની લાગણી,
જીવનના મર્મમાંથી મુકત કરીને,
કૃષ્ણના પ્રેમ સાગરમાં ભીંજાવું છે,
પવન બનીને…

મીરાની જેમ પ્રિતમાં પાગલ થઇ,
શબરીના જેમ બોર સ્વરૂપે ભાણું,
ચાખી ચાખીને મીઠું સજાવવું છે,
પવન બનીને…

ગોપીઓથી બધું રહસ્ય છુપાવું છે,
અને રાધાના જેમ યમુના કિનારે,
પ્રેમસાગરમાં જ સાવ ડૂબી જાવું છે,
પવન બનીને…

ગોકુળની ગલીઓમાં હવે ગાવું છે,
મારે વિરહમાં પણ કૃષ્ણના પ્રેમમાં,
આંસુ બની રાધાની આંખે સરી જવું છે,
પવન બનીને…

સુરોમાં ફરી વાંસળીના સમાવું છે,
યમુના કાંઠે કાંઠે વેરાઈને પ્રેમમાં,
અલિપ્ત સાવ કૃષ્ણમય બની જાવું છે,
પવન બનીને…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૦૭:૧૦ સંધ્યા, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 354
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s