કારણ હોળી છે…

૩૫૨. કારણ હોળી છે…
―――――――――――――――――――――――――――
મેં ક્યાં હજુ તને ઝકઝોળી છે,
રંગ લગાડ્યો કારણ હોળી છે,

દરેક વાતને સમજે છે મઝાક,
કેટલી બધી તું યાર ભોળી છે,

દેખાય છે સલવારમાં સુંદર,
છતાં પહેરી ચણિયાચોળી છે,

હરિયાળી નથી હો આ કોઈ,
બસ કિનારે ઉગેલી થોળી છે,

સુખ કેરી પોટલી મારી પાસે,
ને તું કહે માંગવાની ઝોળી છે,

સપ્તરંગોમાં પણ ખીલી છે,
એટલી હદે યાર તું ગોળી છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૨૮ રાત્રે, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 352
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s