એકલો… ( ભાગ-૧ )

★★★★ એકલો… ( ભાગ – ૧ )★★★★

હવે હું માંડ માંડ તને ઓળખી શક્યો,
પણ શું ફાયદો,
કોઈ ફાયદો છે ખરો,
સાચે સાચું જ કહેજે…
બીજા બધાની જેમ,
કોઈ સામાન્ય કે,
આંધળો ભક્ત નથી હો હું,
પણ છતાં,
દુનિયાના લોકો અને તું જેને,
સર્વશક્તિમાન કહ્યા કરે છે,
એવા પ્રેમના થોડાક,
સમજી શકાયા એ સમીકરણો પણ,
મેં શીખ્યા છે,
અને,
અને બીજું તો શું…?
હા…
હું તને હવે ઓળખાવા લાગ્યો છું,
પણ છતાંય કહું છું,
હું બદલાયો છું એ વાત તો સાચી,
પણ આ વાત પણ સમજ,
જો તને સમજાય તો,
કે તારી વાત પકડીને હું ક્યાં આવી ગયો,
એકાંતમાં, સાવ અલ્લડ એકાંત,
સાવ નિર્જન છે બધું,
એકલું એકલું લાગે છે હવે,
‘યુ નો… શ્યામ’….??
હું એકલો પડી ગયો છું,
તારી તો રાધાય હતી,
સમજનાર પત્ની પણ હતી,
અને તારા એ અઘરા વિચારોને,
પચાવી હલકા કરનારી સખી,
દ્રૌપદી પણ…
તું સમજે છે ને…
હું કયા સંદર્ભ તરફ છું,
બદલાઈને ઘણું મેળવ્યું છે છતાં,
ઘણા લોકોના સાથ ખોયા છે,
પણ શ્યામ તે ક્યાં એ દર્દો જોયા છે,
કદાચ દિલના ખૂણાઓ પણ રોયા છે,
સાચું કહું છું માધવ,
ઇફ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ મી વેલ,
ધેન લીસન…
હું એકલો પડી ગયો છું…
સાવ એકલો…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૧૮ રાત્રી, ૧૬/૦૨/૨૦૧૭)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s