ચાખ્યા નથી…

૩૪૭. ચાખ્યા નથી…
―――――――――――――――――――――――――――
પ્રેમમાં કોઈજ બંધનોને સ્પર્શમાં રાખ્યા નથી,
છતાંય એમના હોઠોને અમે હજુ ચાખ્યા નથી,

કોણ જાણે છે, કે આગળ જીવનમાં બીજું શું હશે,
હજુ કોઈએ સંબંધોને ભવિષ્યના ભાખ્યા નથી,

શબ્દો, સ્પર્શો, અહેસાસ, પળોને મેં સાચવી છે,
હજુ તારા સંવેદનોને અમૂલ્ય મેં નાખ્યા નથી,

ક્યાં તને ભૂલવાની ઈચ્છાઓ હતી આ દિલને,
પછી આવ, કહી દિલને દ્વાર હજુ વાખ્યા નથી,

એ કહે છે મારી લાગણીઓને તમે દુભાવી છે,
હજુ પણ અમે, હોઠોને સ્પર્શેલા ચાખ્યા નથી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૩૫ રાત્રી, ૧૫/૦૨/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 347
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s