સ્પર્શ અને આદર્શ…

૩૪૬. સ્પર્શ અને આદર્શ
―――――――――――――――――――――――――――
વહેતા પાણીને કિનારે, પથ્થરનો સ્પર્શ થયો,
પહેલા થઈ વાત પછી, વાત પર વિમર્શ થયો,

સતત વહ્યા કરવાનો પણ કોઈ અર્થ તો નથી,
છતાં વર્ષોથી જાણે આ જ નિયમ આદર્શ થયો,

કેટલાય વાયદા અપાતા રહ્યા રોજ મળવાના,
પણ પાણીનો ક્યાં ક્યારી સાથે પરામર્શ થયો,

અઘરું હોય છે, કારણ સાથે પ્રીતને છોડી જવું,
દુકાળના સમયપર, વિયોગ પણ સહર્ષ થયો,

સહજ ક્યાં છે, પ્રિયની પસંદગી ને સ્વીકારવું,
પાણીને પથ્થરનો સબંધ સાર્થક નીદર્શ થયો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૪૬ રાત્રે, ૧૩/૦૨/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 346
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s