પરમાત્મા..

૩૪૪. પરમાત્મા
―――――――――――――――――――――――――――
આ મહેલમાં મને જીવવું સહેલું લાગે છે,
પાયામાં મહેનતનું પાણી વહેલું લાગે છે,

કોઈ જાદુની તાકાત નથી આ શાંતિમાં,
અહલાદકતાનું જાદુ અહીં રહેલું લાગે છે,

નીંદર આ પ્રથમ વખત જ નથી આવી,
પણ આવેલુ શમણું મને પહેલું લાગે છે,

સર્જનહાર પોતે સ્વયં મુજમાં વ્યાપ્ત છે,
પરમાત્માએ પોતેજ મને કહેલું લાગે છે,

સવાર તો ક્યારની પડી ગઈ છે સંસારે,
છતાં મારુ ઉઠવું હવે મને વહેલું લાગે છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૩૬ રાત્રે, ૩૦ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 344
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s