ખેંચાઈ જાઉં તો…?

૩૩૮. ખેંચાઈ જાઉં તો…?
―――――――――――――――――――――――――――
તુજ આંખમાં ઉતરું ને પછી ખોવાઈ જાઉં તો…?
સમુદ્રમાં પછડાઉ હું, ને પછી ખેંચાઈ જાઉં તો…?

તારા પ્રેમની કિંમત, હું નથી જ કરી શકવાનો,
ખરીદતા કદાચ તને, સ્વ જ વેચાઇ જાઉં તો…?

હું કોઈ આરસપહાણનો કે પથ્થર તો નથી હો,
પણ તને કંડારવામાં, હું જ કોતરાઈ જાઉં તો…?

પ્રેમ કેટલો મારા દિલમાં છે, પણ નથી કહેતો,
તને કહેવા જતા જ, ક્યાંક શરમાઈ જાઉં તો…?

ચંદ્ર બનીને નિહાળવાના ઓરતા તો મનેય છે,
ડર છે તું હોય સામે, ને વાદળે સંતાઈ જાઉં તો…?

ક્યાં મૂર્તિના મંડાણ મુકવા છે આ સંસારના ચક્રે,
ભક્ત સમજી તને, હુંજ મૂર્તિમાં મંડાઈ જાઉં તો…?

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૮:૧૨ સવાર, ૦૫/૦૨/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 338
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s