કેમ છો…?

૩૩૯. કેમ છો…?
―――――――――――――――――――――――――――
મને હવે ન પૂછશો, કે કેમ છો…?
તમે કહેશો એમ છો,
અમે પણ કહીશું,
તમે જેમ છો એમ છો,
વાત કહું શુ એમની,
સપનાઓમાં પણ,
હતા નહીં એ,
કદીયે આજ પેલા,
તોય આજે આવીને કહે છે,
હા એજ કહે છે, કે…
બસ તમે સાક્ષાત નથી,
કા’તો,
મારી ભ્રમણા છો,
અથવા
મને અનુભવાતો,
મારી જ દ્રષ્ટિનો વહેમ છો,
મને હવે ન પૂછશો, કે કેમ છો…?

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૭:૫૭ સાંજે, ૦૫/૦૨/૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 339
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s