કામવાળી બાઈ નથી… – હાસ્ય કવિતા

૩૩૫.કામવાળી બાઈ નથી – હાસ્ય કવિતા
―――――――――――――――――――――――――――
ક્યાં કહ્યું છે જાનું તને, તું મારી કાંઈ નથી,
સાંભળ બકુડી, કે તું કામવાળી બાઈ નથી,

બધે તારું નેટવર્ક તો બરાબર જામેલ છે,
પણ તું કોઈ નેટવર્ક નથી, કે વાઇફાઇ નથી,

વાળ વધાર્યા છે અને ઓળાવ્યા પણ નથી,
કોણ સમજાવે, તું સત્ય નથી કે સાઈ નથી,

જાતે જ કેમ કરી નાખે છે વાળનો સફાયો,
સાંભળ જાનું, તું બસ સ્ત્રી છો હો, નાઇ નથી,

વારંવાર કર્યા કરે હલાલ કરવાની વાતો,
તુંય ગર્લફ્રેન્ડ છો મારી, કાઈ કસાઈ નથી,

જાતે પડી હતી, તું મારા પ્રેમમાં પહેલાથી,
મેં તો કાઈ તને બહેલાઈ કે ફોસલાઈ નથી,

હુકમ કેમ કર્યા કરે છે, વારંવાર આજકાલ,
હું કઈ શિવાજી નથી, કે તું જીજાબાઈ નથી,

ચુડેલ જેવી લાગે છે મેકઅપ ઉતર્યા પછી,
કદાચ આ વાત હજુય તને સમજાઈ નથી,

કોણે કહ્યું તને હવે મારી તું પરછાઈ નથી,
મેં બસ એમ કહ્યું, તું કામવાળી બાઈ નથી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૧૬ રાત્રે, ૩૧ જાન્યુ. ૨૦૧૬ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 335
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s