મુક્તપણું

૯. મુક્તપણું

ક્યારથી આ સવાલો,
અકબંધ થયા છે,
જે પહેલા હારબંદ રીતે,
મુક્તપણે પુછાઈ જતા હતા,
આખર અકબંધ,
અને
હારબંધના ફાસલામાં,
આ મુક્તપણું ક્યાં,
ખોવાઈ ગયુ છે…?

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૯:૪૬ રાત્રે, ૨૭ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )

#લઘુકાવ્ય – 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s