હું લખું છું….

૩૩૨. હું લખું છું…..
―――――――――――――――――――――――――――
લે સામે હવે આવીને બેસ, હું લખું છું,
વીતેલ યાદોની કર વાત, હું લખું છું,

જરૂરી તો નથી ને, પ્રેમમાં કંઈક લખું,
ગમશે તને એ જ આશમાં, હું લખું છું,

પ્રેમની પરિભાષાઓ તો અઘરી છે,
તું વ્યાખ્યા તો સમજાવ, હું લખું છું,

ગણિત જેટલું પણ ભારે નથી હો કાઈ,
સમીકરણ તું જ સમજાવ, હું લખું છું,

હું ભૂગોળમાં ખોવાઈ રહ્યો હતો પણ,
સ્વર્ગના નકશાઓ બતાવ, હું લખું છું,

પરગ્રહ સુધી છેક જઇ આવ્યું છે મન,
કઇક તુજમાં દેખાય છે જે, હું લખું છું,

ચંદ્રમા કોઈ કહે છે પ્રકાશ, કોઈ આગ,
સુરજમાં ટાઢક તો બતાવ, હું લખું છું,

સુંદરતા ક્યાં મહોતાજ હોય ચહેરાની,
દેહના વળાંકો પણ બતાવ, હું લખું છું,

તું કપાળથી ચિંતાની રેખાઓ હટાવ,
હાસ્યને હોઠો પર છલકાવ, હું લખું છું,

બનીઠની નીકળી છો જાણે હિરોઈન,
તારૂ વ્યક્તિત્વ તો દર્શાવ, હું લખું છું,

મૃગજળ જેવી જ છે કે વાસ્તવિક પણ,
જરી સરખી તરસ છિપાવ, હું લખું છું,

વાદળમાં ખોવાયેલું નીર ભલેને રહી,
ભીંજાવા છાંટાઓ વરસાવ, હું લખું છું,

અહા, શુ રૂપ તમારું લાગે છે તડકામાં,
અંધારે પણ ડૂબકી લગાવ, હું લખું છું,

મને નથી સમજાતું હો પ્રેમનું વિજ્ઞાન,
તું જ કોઈ સિદ્ધાંતો સમજાવ, હું લખું છું,

પૂછ્યા કરતી ને શુ જોયા કરે મારામાં,
જે કાંઈ પણ જોયું છે તુજમાં, હું લખું છું,

એમ ન કહીશ કે શબ્દોના જાળ છોડ,
તારી લાગણીઓને જતાવ, હું લખું છું,

ધારદાર નથી હો શાસ્ત્રો પણ એટલા,
જેટલા શબ્દોના માર, બોલ હું લખું છું,

લગ્નેતર સંબંધો નથી ભલે આપણા,
પ્રેમની જરીક રેલી વર્ષાવ, હું લખું છું,

નવી યાદો સજાવવાની જરૂર નથી,
વિતેલ યાદોની કર વાત, હું લખું છું…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૦૯ રાત્રે, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ )
―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 332
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s