શોધમાં છે…

૩૩૦. શોધમાં છે…
―――――――――――――――――――――――――――
કોણ કહે છે કે આ સુરજ કોઈ શોધમાં છે,
બસ અંધકારની એ ઉભો વિરોધમાં છે,

દુનિયા નથી કોઈ ધર્મ-કર્મની દિશામાં,
માનવતા અંધવિશ્વાસી અવરોધમાં છે,

ગ્રંથો અને પુરાણો પણ સાતત્યપૂર્ણ છે,
ધર્મની બધી વાતો હવે પ્રતિશોધમાં છે,

કેટલી ફરિયાદો હોય દુનિયાની ઈશ્વરને,
કેટલીક મારી પણ હજુ સુધી નોંધમાં છે,

મળ્યો હતો એક દિવસ તો ઈશ્વર રસ્તે,
કહ્યું મને પાઠમાં સત્ય નથી, બોધમાં છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૧૧ રાત્રે, ૨૪ જાન્યુ. ૨૦૧૭ ) ―――――――――――――――――――――――――――
© Poem No. 330
Language – Gujrati
―――――――――――――――――――――――――――

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s