સંદેશ…

૩૨૪. સંદેશ..
———————————————
આથમતો સુરજ પણ જાણે કે સંદેશ આપે છે,
નવી ઉગતી સવારનો જાણે આદેશ આપે છે,

એવું નથી જ કે અંત છે ઉજાશનો દુનિયામાં,
મળવાનો કિરણો સાથે જાણે નિર્દેશ આપે છે,

એક પ્રદેશમાં અજવાશ છે, એકમાં અંધકાર,
ભેટમાં સોનેરી કોઈકને જાણે પ્રદેશ આપે છે,

ક્યારેક સ્વદેશમાંજ આખો દિવસ પડ્યો રહે,
રાત્રે રખડવા સપનાઓ ને વિદેશ આપે છે,

શુ જિંદગી છે અહીંયા તારા દિલના આ ખૂણે,
માંગુ એક જ ગામ, ને તું આખો દેશ આપે છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૦૯ બપોરે, ૨૧ જાન્યુ. ૨૦૧૭
———————————————
© Poem No. 324
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s