થાઉં છું…

૩૨૫. થાઉં છું..
———————————————
નિરાશ નહીં, સંસારમાં આનંદિત થાઉ છું,
દુઃખ ત્યજીને હવેતો સુખની સાથે થાઉ છું,

ક્યારેક ભજવાતા આ નાટક સમા સંસારે,
ઓચિંતા નટ, પછી નૃત્યકાર પણ થાઉ છું,

ક્યારેક હસવું, અને સમય સાથે રડી લેવુ,
સમજાય નહિં, છતા હું હરખઘેલો થાઉ છું,

જીવનના વિસ્તારમા આવતાં કથાનકો,
સાક્ષાત પણ અને આભાસી પણ થાઉ છું,

મૃગજળની પાછળ ભમ્યા કરવા કરતા,
તરસ્યો જ હોવા છતાંય હું તૃપ્ત થાઉ છું,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૨૩ બપોરે, ૧૨ ડિસે. ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 325
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s