અહેસાસ આસપાસ…

૩૨૬. અહેસાસ આસપાસ
———————————————
કોઈ ખાસ અનુભવ,
અને…
તારી સાથે વિતાવેલો,
અનેરો અહેસાસ હતો,
એ સમયમાં ક્યાં સમય,
મારી સાથ હતો,
જરૂરી નથી સાથે જ રહેવું,
હરહંમેશ આપણું,
પણ સાચું કહું,
તો,
તારો અહલાદક,
મળેલો સહવાસ હતો,
લાગણીઓમાં તારી,
હું પણ,
ભીંજાયેલો જ હતો,
મળતો શ્વાશ પણ,
હવે તો જાણે,
કુદરતમાં ભેળવાયેલો,
મને મળતો પ્રેમરૂપી,
તારો જ,
ઉષ્ણ ઉચ્છશ્વાસ હતો,
કોઈક આવરણ હતું,
મારી ચારેય કોર,
ઘેરાયેલું,
જાણે તારા હોવાપણા,
અંગેનો અહેસાસ,
દરેક પળમાં,
મારી જ આસપાસ હતો,
એવું નથી તારું
હોવાપણુ જ ખાસ,
છે,
મારુ હોવાપણું,
અને મારો ક્યાં કોઈ,
તારા પ્રત્યેનો,
પ્રેમ પણ એટલો ખાસ હતો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૮:૪૪ રાત્રે, ૨૦ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )
———————————————
© Poem No. 326
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s