સરી જઈશ…

૩૨૧. સરી જઈશ…
———————————————
જરા કહે તને શુ લાગે છે, કે હવે હું મરી જઈશ,
પાગલ હું તો સમય છું, તરત જ સરી જઈશ,

પથ્થર જેટલો ભાર નથી, હો ઘમંડનો મુજમાં,
પડી ને પણ પાણીમાં ડૂબ્યા વગર તરી જઈશ,

મારુ ક્યાં કોઈ નિશ્ચિત સ્થાન હતું જ ધ્રુવ જેવું,
કોઈકની ઈચ્છા ખાતર પણ હું તો ખરી જઈશ,

હું ક્યાં છું સખત, આ જીવનમાં પથ્થર જેવો,
છું હું પાણી જેવો, ભેળવશો ત્યાં ભળી જઈશ,

હું નથી સ્થિર સુરજ જેવો કાયમી સ્થાન પર,
સમયના કાંટાની જેમ હું તો ગોળ ફરી જઈશ,

જીવનમાં ક્યાં બંધનો છે, સર્જનહારે ઘડેલા,
ધર્મના જુઠ્ઠા નિયમોને તો ધ્વસ્ત કરી જઈશ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૨૬ રાત્રે, ૧૧ જાન્યુ. ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 321
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s