તું એટલે… તું…

૩૧૮. તું એટલે તું.
———————————————
સાચું તો એ છે કે…

તું,
એટલે
તું,

તું
એટલે
સમાજના બંધનોમાં,
બંધાયેલો,
અને
લોખંડી મઝબૂત,
આદર્શો જેવા,
રીત રિવાજોને,
વીંટળાઈ વળીને,
કેદ થયેલો છોડ

તું
એટલે,
મારા દિલમાં,
ઓતપ્રોત હોવા છતાં,
મારા નશીબ,
અને
હાથની રેખાઓમાંથી,
ભુસાયેલી રેખા…

તું
એટલે
કેટલાય સંવાદો,
બાદ ઉલજી,
પડેલો સંબંધોનો,
ઢગલો,
કે,
જેમાં તારી લાગણી,
અને મારી,
અપેક્ષાઓ,
છૂટી પાડવી,
અશક્ય થઇ પડે…

તું,
એટલે,
મારી લાગણીઓમાંથી,
બાદ થયેલો,
બંધન અને,
બહાનાઓનો,
જવાબી ભાગ…

તું,
એટલે,
મારામાં પ્રેમનું,
છેલ્લું સ્પંદન શુદ્ધા,
ઉખાડી ફેંકનારું,
ઝંઝાવાતી,
તોફાન..

તું,
એટલે,
મારા દરેક,
શબ્દોમાંથી,
નિરૂપણ પામીને,
પ્રેમરસથી લિપ્ત,
શૃંગાર રસમાં
ભીંજાઈ સર્જન પામતું,
એક કાવ્ય…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૪૧ રાત્રે, ૧૪ જાન્યુ ૨૦૧૭ )

[ સ્પષ્ટતાદર્શિત વાતોમાં આપેલ જવાબી કાવ્ય – કેપી ]
———————————————
© Poem No. 318
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s