અર્પણ કરવું છે…

૩૧૭. અર્પણ કરવું છે…
———————————————
આજે લાગણીઓનું મારે હવે તર્પણ કરવું છે,
તારી પ્રીતને ભૂલી, બધું તને જ અર્પણ કરવું છે,

એવું નથી કે હું જીવી નહીં શકું તારા ગયા પછી,
બસ મારા પ્રેમનું તને, આજે સમર્પણ કરવું છે,

કોઈ ગઝલ, કવિતા કે શાયરી ભલે ને ન બને,
મારે દિલના ભાવોનું જ માત્ર નિરૂપણ કરવું છે,

હવે નથી જોઈતી કોઈ સાથની ખોટી ઝંખના,
મારે એકાંત સાથેનું હવે તો, સગપણ કરવું છે,

અહા.. તને ભૂલી કેમ હું, હું બની ને રહી શકીશ,
છતાં હવે મજબૂરીઓમાં, એ ડહાપણ કરવું છે,

બસ આ શબ્દોનું મીઠું થોડું ગળપણ કરવું છે,
તારી પ્રીતને ભૂલી, બધું તને જ અર્પણ કરવું છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૧૮ બપોર, ૧૨ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )
———————————————
© Poem No. 317
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s