હું એટલે…

૮. હું એટલે…

તું,
એટલે,
હું,
અને હું એટલે…?
હું,
એટલે,
તારા દરેક વીચારો,
દરેક સપના,
દરેક યાદો,
દરેક ફરિયાદો,
દરેક સંવેદન,
દરેક લાગણીઓ,
અને ભાવનાઓમાં,
ઓતપ્રોત,
થયેલો એ અહેસાસ,
જેનો સાથ કદાચ,
જ તને,
છોડવો ગમે…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૮:૪૬ સવારે, ૧૦ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )

#લઘુકાવ્ય – ૮

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s