હાસ્ય હજલ કાવ્ય…

૩૧૩. હાસ્ય હજલ કાવ્ય
———————————————
ક્યારેક તો દિમાગની તુંય પત્તર રગડીશ ને,
અરે હા, ઉતરાણ છે મારી ફીરકી તો પકડીશ ને…?

કેટલા દિવસો થયા છે, ને નખ નથી વાગ્યા,
કાલે તો ફરીવાર પહેલાની જેમ જ ઝગડીશ ને…?

હા બહુ જાડી થઇ ગઇ છે આજકાલ ખાઇપીને,
પણ ઢાળથી ધકેલીશ, તું ત્યારે તો ગગડીશ ને…?

સાલું કેટલાય દિવસથી ઠંડીમાં ઠર્યો જ નથી,
એટલે હવે તો રાત્રે, તું બહાર મને તગડીશ ને…?

લે બહુ સુધરેલા જેવી વાતો છે, આજકાલ તો,
મારી સાથે રહીશ પછી થોડીક તો બગડીશ ને…?

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન:
( ૧૦:૦૫ રાત્રે, ૮ જાન્યુ ૨૦૧૭ )
———————————————
© Poem No. 313
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s