તો આવજે..

૩૧૦. તો આવજે..
———————————————
સાથે રહેવાનો સ્વીકાર હોય તો આવજે,
દિલમાં પ્રેમનો વિચાર હોય તો આવજે,

એવું નથી કે તું સૂરજના પ્રકાશમાં આવે,
રાતનો ભલેને અંધકાર હોય તો આવજે,

ફૂલો મહેકવા વસંતની રાહ નથી જોવી,
ભલે પાનખરનો સાથ હોય તો આવજે,

કોને કહ્યું કે પ્રેમમાં કેટલાય બંધનો હોય,
દરેક બંધનથી મુક્ત થવાય તો આવજે,

મંદિરમાં આવવાની કોઈ જરૂર નથી હો,
ઈશ્વર જો દિલે સાક્ષાત હોય તો આવજે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૩:૧૦ બપોરે, ૬ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )
———————————————
© Poem No. 310
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s