સાગર વચ્ચે…

૩૦૬. સાગર વચ્ચે…
———————————————
અદાલતો ક્યાં ગોઠવાય છે હવે બજાર વચ્ચે,
ન્યાય કયા થાય છે અહીં ન્યાયાલયની વચ્ચે,

ખરો ન્યાય નથી મળતો ચંદ્રની શિતળતાનો,
નિર્ણય એ રહી જાય છે, સૂરજના પ્રકાશ વચ્ચે,

લાગણીઓ અને આ ભાવના હવે કોને કહેવી,
સંવેદનો અટવાઇ જાય, વાસના વિકાર વચ્ચે,

કસ્તીઓ ઓચિંતા નથી ડૂબી જતી મધદરીયે,
વમળોને તોફાન સર્જાતા રહે છે સાગર વચ્ચે,

વર્ષાની ઋતુ પણ ક્યાં હવે સમયસર ચાલે છે,
ફેરફારો થાય એમાં, હવાનો મોસમની વચ્ચે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૪૫ બપોરે, ૩ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )
———————————————
© Poem No. 306
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s