હોવું છે મારે..

૩૦૪. હોવું છે મારે..
———————————————
આજે ખુલ્લું આસમાન જોવું છે મારે,
એના વગર હવે જરાક રોવું છે મારે,

એવું નથી કે દુઃખ એકલા જીવનમાં,
થોડુક સુખ એના માટે ખોવું છે મારે,

ભલે પ્રેમની સાબિતીમાં શબ્દો નથી,
નિશબ્દ શ્વાસોથી સમજાવવું છે મારે,

આંખમાં એ સાથના અરમાનો ને,
એ આહેસાસોમાં નિચોવવું છે મારે,

દિલ મારુ આમતો સાફ સુતરું જ છે,
છતાંય એની યાદોમાં ધોવું છે મારે,

જુદાઈની વેદના કદાચ નથી જાણતો,
પ્રેમની સોયમાં દર્દને પરોવું છું મારે,

કહેતી હતી તુજ સહારે જ મારુ હોવું,
મારા વગર પણ તારું હોવું છે મારે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૨૩ બપોરે, ૨ જાન્યુ. ૨૦૧૭ )
———————————————
© Poem No. 304
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s