જાજરમાન પ્રેમી…

૩૦૫. જાજરમાન પ્રેમી
———————————————
જવાનીના મેં દરેક ઉફાન જોયા છે,
લાગણીઓના મેં તોફાન જોયા છે,

સ્તનના ઊંચાનીચા એ અકારોમાં,
ધડકતા હૈયાના અરમાન જોયા છે,

સપનાના ભલે ક્યાંય મકાન નથી,
વિચારો ને થતા મહેમાન જોયા છે,

પ્રેમમાં ક્યાં અધિકારના હક હોય,
છતાં કેટકેટલાય ફરમાન જોયા છે,

ભાવ અને સંવેદન ભલે નથી રહ્યા,
પ્રેમમાં થતા દિલ યુવાન જોયા છે,

જરૂરી ક્યાં છે કોઈ દેવ-દેવીનું હોવું,
પ્રેમીઓ એવા જાજરમાન જોયા છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૩૪ રાત્રે, ૩ જાન્યુ, ૨૦૧૭ )
———————————————
© Poem No. 305
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s