છૂટી જાય છે….

૩૦૨. છૂટી જાય છે….
———————————————
ક્યારેક જીવન, મોતનો અણસાર છૂટી જાય છે,
ક્યારેક હાથમાં આવેલ હાથ પણ છૂટી જાય છે,

ભૂલવું પણ મુશ્કિલ છે, જેને ચાહ્યુ હોય દિલથી,
સંજોગ સાથે સંબંધના તાર પણ છૂટી જાય છે,

દુનિયા નથી હો કોઈ કુરુક્ષેત્રનો મહાસંગ્રામ,
છતાંય નાતજાતના ભેદથી સાથ છૂટી જાય છે,

હવે તો ધૂપ દીપથી પણ નથી રિજાતા દેવો,
થોડીક ભૂલમાં પુજેલા પીર પણ છૂટી જાય છે,

સરોવરના વહેણો ક્યાં બંધાય છે, દુનિયામાં,
બંધોમાં જાળવેલા તો નીર પણ છૂટી જાય છે,

મૃગજળ સમાન સપનાઓના પાછળ દોડીને,
પાણીના સરોવરો પણ પાછળ છૂટી જાય છે,

અક્સિર નથી કોઈ દવાઓ કે અંતથી ઉગારે,
સમયની સાથે છેલ્લા શ્વાશ પણ છૂટી જાય છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૩૫ રાત્રે, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 302
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s