અજ્ઞાનની વાત છે…

૨૯૯. અજ્ઞાનની વાત છે…
———————————————
તારા મારા અને ધર્મની વાત છે,
અહીં ક્યાં ભલા કર્મની વાત છે,

ઈશ્વર, અલ્લાહ અને જીજસને,
ધર્મ તો રંગ ને ધજાની વાત છે,

સ્વર્ગ કે નર્ક જેવું કંઈ નથી હોતું,
બસ મળતી આ સજાની વાત છે,

હિંદુ, મુસ્લિમ, શીખ કે ઈસાઈ,
માત્ર બધી અજ્ઞાનની વાત છે,

મંદિર, મજાર, ચર્ચ ક્યાં જુદા,
પાણાઓના ગોઠવણની વાત છે,

લીલો, ભગવો ભલે રંગબેરંગી,
પ્રજા નહીં આતો ધજાની વાત છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૧૦ રાત્રે, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 296
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s