રસ્તાની કીનારીયે…

૨૯૫. રસ્તાની કીનારીયે
———————————————
કદાચ એજ દી,
સમજાયું હતું,
દર્દોનું તથ્ય મને,
જ્યારે,
ઓચિંતા જ,
રસ્તે ચાલતા ચાલતા,
રસ્તાની કિનારીયે,
બેઠેલી તડપતી,
મેં વેદના જોઈ હતી,
થોડીક ભીની આંખો હતી,
એમાં,
તરફડતી ઝંખના,
ભૂખ,
જરૂરિયાત,
અને એ દરેક લાગણીઓમાં,
ડૂબેલી આંખોમાં,
ઉભરાતી,
મેં સંવેદના જોઈ હતી,
વિકસિત થતો દેશ અને રાજ્ય,
સુધારાના વાયદા,
જુઠ્ઠા વચનો,
અને રોટી, કપડા, મકાન,
પૂર્તિ માટેની હુંકાર,
કદાચ,
ત્યારે જ,
આ કિનારીયે,
કિનારીયે બેઠેલી,
સુતેલી અને જીવંત,
આંખોમાં,
અસંતોષની છલકાતી,
મેં લાગણી જોઈ હતી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન:
( ૧:૩૩ બપોરે, ૨૦/૧૨/૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 295
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s