ધર્મ અને માનવતા.. 

૨૯૬. ધર્મ અને માનવતા
—————————————–
ભગવી ધજાઓ પણ ઉછાળીને જોઈ છે,
મંદિરની રજાઓ મેં નિભાવીને જોઈ છે,

ક્યાંય નથી ભગવાન, અલ્લા, જિજસ,
પ્રતિમાઓ ધ્યાનથી નિહાળીને જોઈ છે,

મૃગજળ જેવા છે માન્યતાઓના પાણી,
કેટલીયે ચુસકીઓ મેં લગાવીને જોઈ છે,

અંધ જાતિવાદ અને ધર્મવાદના નામે,
મૂર્ખ પ્રજાને સામસામી કપાતી જોઈ છે,

એવું નથી દુઃખી માત્ર પ્રજા જ થાય છે,
એકાંતમાં માનવતા શરમાતી જોઈ છે,

મંદિરોમાં ફરી આમતો અસ્થાની વાત,
પ્રેમમાં પ્રજાની શ્રદ્ધા વખોડાતી જોઈ છે,

સમજાતી નથી ધર્મની આ ચોપડીઓ,
માણસાઈને પણ મેં તો છુપાતી જોઈ છે,
——————————————–
~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૩૭ બપોરે, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 296
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s