પ્રેમ થઇ ગયો…

૨૯૪. પ્રેમ થઈ ગયો…
———————————————
તારા દરેક ઘાવ હું હસતા ચહેરે જ સહી ગયો,
તારી દુનિયામાં તું રહીને હું એકલો થઈ ગયો,

અચાનક જ આમ મને જોઇ તારી નજર ઝુકી,
દિલના ઊંડાણે પ્રેમનો જાણે એકરાર થઈ ગયો,

પહેલા હતો હું મારા એકાંતમાં જ તો એકલો,
નીરાધાર એકલો લાખોની ભીડમાં થઈ ગયો,

ઘાવ તું કરતી રહીં હતી શબ્દોના તિરથી તો,
ઓચિંતા મૌનથી પણ હવે બેહાલ થઈ ગયો,

આમ સાવ રિસાઈ ચાલી ગઇ મારા પાસેથી,
ધારવિહીન હતો, અને હું ધારદાર થઈ ગયો,

કેટલી લાગણીઓ વીહીનતા છે ને સંબંધોમાં,
કેટલાય પ્રકારોમાં ઢળી એક આકાર થઇ ગયો,

તારા પ્રેમના આ પ્રતાપ હશે લાગે છે કદાચ,
ચપ્પુ જ હતો ઘરની, ખૂની હવે કટાર થઇ ગયો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૦૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 294
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s