પાર નથી…

૨૯૨. પાર નથી…
————————————–
રોજનો કારોબાર અને આ કામનો પાર નથી,
ઈશ્વર છે, તો પણ એની કૃપાઓ અપાર નથી,

દીર્ઘાયુ થવાનો આશીર્વાદ તો ભલે આપે છે,
સીમાઓ એની પણ, હવે તો ખુદાની પાર નથી,

છઠ્ઠીના લેખ લખી જો કેવો છુટ્ટો થઇ ગયો છે,
આગળની જવાબદારીમાં એનો આધાર નથી,

પહેલા એણે કહ્યા કર્યું માત્ર સત્યપાલન કરવું,
હવે જણાયું, અહીં સાચાનો પણ સંસાર નથી,

કેવું મિષ્ઠાન જમવા માટેનું જો ને આમંત્રણ છે,
અહીં મેવાઓ તો છે, જમવા માટે કંસાર નથી,

એવું પણ ક્યાં હતું કે મારી આસપાસ ઘણા છે,
તું નથી છતા, લાગણીના જોરે નિરાધાર નથી,
————————————–
સુલતાન સિંહ ” જીવન ”
( ૯:૪૧ રાત્રે, ૧૪/૧૨/૨૦૧૬ )
————————————–
© Poem No. 292
Language – ગુજરાતી
————————————–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s