જીવન તરંગ…

૨૮૯. જીવન તરંગ
———————————————
ભાઈ હવે પછી અહીં આવનારી સવાર નવાની છે,
અહીંયા કોઈ ઇમારત નથી, બસ પરત હવાની છે,

દુનિયા, સમાજ અને સોસાયટી બધુંજ જિંદગીમાં,
જીવી જાણતા જો શીખો, તો જ જિંદગી મજાની છે,

કેટલાય ગાંડા થઈ ફર્યા કરે છે, યૌવનના જોશમાં,
જવાની તો આજ છે, ને પછી જલ્દી થી જવાની છે,

અહીંયા ધૂળની ડમરીઓ ઊડ્યા કરે છે એવું નથી,
કદાચ ખુદાના પ્રેમની પણ, એક નવી નિશાની છે,

પ્રેમની વાત દુનિયા પણ બહુ શાનથી કર્યા કરે છે,
સમજી શકે દરેક લોકો એમ ક્યાં વાત ગજાની છે,

કોઈ માટે અહીં સ્વર્ગની છે, શેરીઓ જાણે સાક્ષાત,
તો કેટલાય માટે આ તો જાણે સોગાત સજાની છે,

વ્યસ્ત રહેવું દુનિયાદારીના જ ખોટા વ્યવહારોમાં,
ક્યારેક સમય કાઢીને જુઓ આ દુનિયા રજાની છે,

ઊંચનીચ, ભેદભાવ, ધર્મ અને જાતપાતની વ્યથા,
બધી આ સમસ્યા હાથમાં પકડેલી જૂઠી ધજાની છે,

ઊંચીનીચી બધી ઇમારતો કઈ સૃષ્ટિનો સાર નથી,
અહીં કોઈ નથી આકારો સનાતન , પરત હવાની છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૦૫ રાત્રે, ૧૩/૧૨/૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 289
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s