વાત કેમ કહું…

૨૮૭. વાત કેમ કહું…
———————————————
ઊગી નીકળેલ દિવસ ને, હું રાત કેમ કહું,
જેમાં તુ જ નથી, એવી તારી વાત કેમ કહું,

જરૂરી તો નથી તારું હોવું મારા જીવનમાં,
સંવેદનો સિવાયની કાવ્યમાં વાત કેમ કહું,

સમુદ્ર આઠ હવે, મારા આંસુના પ્રવાહથી,
લોક ગણતરી મુજબ હું પણ સાત કેમ કહું,

ઊગી નીકળે દિવસ, તારા આવી જવાથી,
માથે ચડેલ સુરજ, એને હવે રાત કેમ કહું,

અત્યારે તારી વાતો જાણે કે બધી ન્યારી,
એને હું તારી બદલાયેલી ઔકાત કેમ કહું,

તારા પ્રેમની વાતો તો જુદી જ છે હંમેશા,
તારી બેવફાઈ ને પણ જુદી ઘાત કેમ કહું,

રણમાં તો નીર વહેતા માત્ર ઝાંઝવાના,
એનેતો હવે હું પણ, પાણીની જાત કેમ કહું,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૭:૩૦ સાંજે, ૦૬/૧૨/૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 286
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s